Summering av Linköpingsmässan

Whisky Tastings

Summering av Linköpingsmässan

Årets Whisky Expo i Linköping blev som vanligt ett lyckat arrangemang. Mässan lockade runt 3000 besökare till en nyskrudad whiskylokal i forna regementets lokaler. Arrangemanget följdes av en sedvanligt nyfiken publik. Nördarna köade tidigt utanför mässportarna för slå vakt om de mest attraktiva rariteterna på utställningshyllorna. Och visst fanns det åtskilligt godis att prova. Den effektiva marknadsföringen hade också lockat förstagångsbesökare till mässan. De var avsevärt många fler än under tidigare år. Och det kvinnliga inslaget i publiken fortsätter att stadigt öka i antal. Det är nog inte en överdrift att påstå att whiskyintresset alltmer börjar anta formerna av en folkrörelse, vilket inte minst bekräftas av den mängd whiskymässor som kommer att arrangeras under året. Dryga dussinet utställningar spridda över landet är påannonserade och kommer att samla upp mot 100 000 besökare. Lägg därtill att det inofficiellt uppskattade antalet whiskyklubbar i landet uppgår till fem tusen så kan man förstå att svensken älskar att samlas och avnjuta god whisky i trevligt sällskap.

I Linköping fanns naturligtvis Symposion på plats. Det stora intresset för japansk whisky krävde en särskild monter. Duktiga provningsledare berättade om de stora framgångar som japansk whisky rönt världen över under det senaste decenniet. De prisvinnande inslagen Nikka from the Barrel och Yoichi 15 YO blev stora publikfavoriter.

Symposions traditionella sortiment presenterades i den inre utställningshallen. Av de 250 olika sorters whisky som exponerades var intresset särskilt stort för nyheterna från Cadenhead och Ben Nevis. Mycket beröm tilldelades också Linkwood 15 YO från Gordon & MacPhail. Bland besökarna rådde enighet om att den bästa whiskyn alla kategorier var Gordon & MacPhail’s Glen Grant 1964. En makalöst komplex whisky, vars storhet bekräftades vid den högt uppskattade publikprovningen som VD Michael Urquhart från Gordon & MacPhail höll på lördagskvällen. Nöjda deltagare dansade ut från provningslokalen med breda leenden på läpparna.

Nästa whiskymässa och tillfälle att ta del av Symposion sortiment blir den 6-8 mars på Whisky Fair ombord på Viking Lines Cinderella.

Välkomna!

Bolaget AB skulle vilja att du lämnar vissa uppgifter om dig själv till bolaget. Vi skulle vilja behandla personuppgifter om dig för att få en bild av hur du och andra svenskar brukar tillbringa er lediga tid för att på så sätt kunna utveckla nya typer av fritidstjänster. De uppgifter vi avser att samla in och behandla är namn, ålder, adress, civilstånd, antal barn, barnens ålder, familjens disponibla inkomst efter skatt, förmögenhet, bostadsförhållanden, innehav av fritidsfastighet, innehav av bil och båt, samt uppgifter om hur du brukar tillbringa din fritid.

Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom företaget. Avidentifierade uppgifter, som inte går att härleda till en individ, kan dock komma att lämnas ut till externa mottagare såsom företag inom rese-, turist-, hotell och fritidsartikelbranschen.

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

MITT POSTNUMMER Varför ska jag ange mitt postnummer?

Jag samtycker till att Symposion behandlar personuppgifter om mig i enlighet med det ovanstående