Världens bästa Blended Malt!

Taketsuru 17yo

Världens bästa Blended Malt!

Nikka Taketsuru 17 yrs har för andra gången blivit utsedd till världens bästa Blended Malt!

Chief Blender Tadashi Sakuma:
“As a blender, there is no greater joy than receiving international praise for our whisky’s quality.”
“In the future, we will continue to strive for the passion and dreams we inherited from Masataka Taketsuru, the father of Japanese whisky and founder of Nikka Whisky. His dream was to make whiskies, which would taste “delicious” to many people. We are very grateful to all the people who support Nikka Whisky.”»

The Nikka Taketsuru 17 years has received the prestigious title of World’s Best Blended Malt for the second time at the World Whiskies Awards 2014. The 21 years having been honoured 4 times (2007, 2009, 2010 and 2011), the Taketsuru range now counts a total of 6 medals in the last 8 years. Created in honour of the father of Japanese whisky and Nikka founder, Masataka Taketsuru, this 100% malt is a blend of whiskies produced in Nikka’s two Japanese distilleries: Yoichi and Miyagikyo. This emblematic brand demonstrates once again the quality and precision of the Nikka blenders’ work,
supervised by chief blender Tadashi Sakuma since 2012. Also of note is the Nikka From the Barrel’s impressive consistency, voted best Japanese no age statement blend for the seventh time!

 

taketsuru-17yo

Bolaget AB skulle vilja att du lämnar vissa uppgifter om dig själv till bolaget. Vi skulle vilja behandla personuppgifter om dig för att få en bild av hur du och andra svenskar brukar tillbringa er lediga tid för att på så sätt kunna utveckla nya typer av fritidstjänster. De uppgifter vi avser att samla in och behandla är namn, ålder, adress, civilstånd, antal barn, barnens ålder, familjens disponibla inkomst efter skatt, förmögenhet, bostadsförhållanden, innehav av fritidsfastighet, innehav av bil och båt, samt uppgifter om hur du brukar tillbringa din fritid.

Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom företaget. Avidentifierade uppgifter, som inte går att härleda till en individ, kan dock komma att lämnas ut till externa mottagare såsom företag inom rese-, turist-, hotell och fritidsartikelbranschen.

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

MITT POSTNUMMER Varför ska jag ange mitt postnummer?

Jag samtycker till att Symposion behandlar personuppgifter om mig i enlighet med det ovanstående