En Öl & Whiskymässa – Göteborg 10-12 april

Whiskyprovning

En Öl & Whiskymässa – Göteborg 10-12 april

logo-goteborg

2013 var ett år för många nya whiskymässor i Sverige. Göteborg var en av dem. Det blev en otrolig succé som överraskade alla inklusive arrangören. Köerna växte sig långa på fredagen och det var till och med så att en del fick vända om! Detta åtgärdades snabbt av arrangören och på lördagen var det mycket bättre. I år blir det ännu bättre då man har mycket större lokaler och dessutom har utökat till tre dagar. Det kommer att bli en ny dundersuccé tror vi. Symposion ställer ut med hela tre montrar i Göteborg, så kom och hälsa på oss på Svenska Mässan.

Trycket på biljetter till mässan har varit stort i år också och förköpsbiljetterna är nästan slut. Det kommer dock att finnas gott om biljetter på plats.
Symposion kommer med sitt stora sortiment till Göteborg och vi kommer också att ha en separat monter med Nikka whisky att botanisera bland. Dessutom får vi besök av Mario Groteklaes från The Nectar och David Allen från Springbank.

link-button

Ladda gärna ner vår prislista:

adobe-pdf-logo

Bolaget AB skulle vilja att du lämnar vissa uppgifter om dig själv till bolaget. Vi skulle vilja behandla personuppgifter om dig för att få en bild av hur du och andra svenskar brukar tillbringa er lediga tid för att på så sätt kunna utveckla nya typer av fritidstjänster. De uppgifter vi avser att samla in och behandla är namn, ålder, adress, civilstånd, antal barn, barnens ålder, familjens disponibla inkomst efter skatt, förmögenhet, bostadsförhållanden, innehav av fritidsfastighet, innehav av bil och båt, samt uppgifter om hur du brukar tillbringa din fritid.

Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom företaget. Avidentifierade uppgifter, som inte går att härleda till en individ, kan dock komma att lämnas ut till externa mottagare såsom företag inom rese-, turist-, hotell och fritidsartikelbranschen.

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

MITT POSTNUMMER Varför ska jag ange mitt postnummer?

Jag samtycker till att Symposion behandlar personuppgifter om mig i enlighet med det ovanstående