Vårens mässor i bilder

Whiskyprovning

Vårens mässor i bilder

Här finner du bilder från Symposions deltagande i vårens alla mässor. Härliga mingelbilder med whiskyintresserade besökare samt hitresta gäster och provningsledare från hela världen.

Nikka montern i Malmö

Nikka montern i Malmö

Nikka montern i Malmö-1

Nikka montern i Malmö

Whiskyintresserade damer i Göteborg

Whiskyintresserade damer i Göteborg

Linköping-3

Michael Urquhart i Linköping

Linköping-2

Nikka montern i Linköping, Ingela Gustavsson.

Linköping-1

Stora montern i Linköping

Grabbarna på Hellyers Road

Grabbarna på Hellyers Road

Cinderella - Viking Line

Cinderella – Viking Line

Cinderella - Viking Line-2

Cinderella – Viking Line

Cinderella - Viking Line-1

Cinderella – Viking Line

Chefen för vår austrlienska whisky - Hellyers Road - på Cinderella

Chefen för vår australiensiska whisky – Hellyers Road – på Cinderella

Besökare vid disken

Besökare vid disken

Sara med besökare 2

Sara med besökare – Göteborg

Sara och besökare 1

Sara och besökare – Göteborg

Stora montern 2

Stora montern – Göteborg

Stora montern

Stora montern – Göteborg

ROW9 COL2 CONTENT
ROW10 COL1 CONTENT ROW10 COL2 CONTENT

Bolaget AB skulle vilja att du lämnar vissa uppgifter om dig själv till bolaget. Vi skulle vilja behandla personuppgifter om dig för att få en bild av hur du och andra svenskar brukar tillbringa er lediga tid för att på så sätt kunna utveckla nya typer av fritidstjänster. De uppgifter vi avser att samla in och behandla är namn, ålder, adress, civilstånd, antal barn, barnens ålder, familjens disponibla inkomst efter skatt, förmögenhet, bostadsförhållanden, innehav av fritidsfastighet, innehav av bil och båt, samt uppgifter om hur du brukar tillbringa din fritid.

Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom företaget. Avidentifierade uppgifter, som inte går att härleda till en individ, kan dock komma att lämnas ut till externa mottagare såsom företag inom rese-, turist-, hotell och fritidsartikelbranschen.

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

MITT POSTNUMMER Varför ska jag ange mitt postnummer?

Jag samtycker till att Symposion behandlar personuppgifter om mig i enlighet med det ovanstående