Pors gör påsken gladare

Easterpors

Pors gör påsken gladare

Symposions Snaps de Luxe har blivit en succé. Sällan har kritikerkåren varit lika enig och när Bengt Frithiofsson gav den fem solar i morgonsoffan i TV4 var det en kröning som hela dryckes-Sverige applåderade. Har du inte provat så är det hög tid vid den högtid som närmar sig – påsken är porsens tid – och just nu blommar den påskgul på myrarna.

Porsen har många namn; skogens lavendel, trollslöja, skogshumle – namnrikedomen vittnar om porsens ställning i gamla tider. I bondesamhället var pors en självklar öl- och brännvinskrydda, så populär att Hansan spred falska rykten om att pors var giftigt. Sanningen var i stället att den hotade deras egen humleexport.

Pors blommar vid påsktid, i april till maj på bar kvist i skogar och vid strand- och myrkanter över nästan hela Sverige. Som smaksättare för brännvin och drycker har pors haft mycket stor dryckeshistorisk betydelse och vid sidan av dill, kummin och malört är pors en av de stora nordiska smakerna. Man vet att vikingarna smaksatte sitt mjöd med pors och porsbusken har satt färg och bittersöt beska till gårdsölet så länge öl har bryggts på svenska gårdar.

När husbehovsbränningen tog fart under 1700-talet blev pors den populäraste kryddan, tillgången var riklig och den hade dessutom många påstådda läkande och magiska egenskaper. Pors är en omistlig del av den svenska dryckeshistorien.

Efter en längre tids frånvaro har Symposion återupprättat porsens plats på Systembolagshyllorna. Vår Pors – Snaps de Luxe – är en kraftfull porssnaps, såsom pors smakade förr. Smaken är söt och besk på samma gång, färgen är djupt rostbrun och påminner om de stora skogarnas gömda gölar där porsen har sin ostörda växtplats på drypande mäktiga mader.

Som snaps har porsen en anmärkningsvärd förmåga att matcha svenska smaker, till påskbordets alla läckerheter är den en formidabel smakhöjare, till sill, ost, lax och till och med till den söta efterrätten är porsen en brygga till ännu större smakupplevelser. Prova själv – påskar kräfva dessa drycker.

Med Svenska Smaker – Snaps de Luxe – värnar Symposion den svenska snapskulturen genom att lyfta fram odlingslandskapets, skogarnas, ängarnas, sjöarnas och kusternas smaker.

Nr 136 Pors Snaps de Luxe, 40%, 219 kr.

Bolaget AB skulle vilja att du lämnar vissa uppgifter om dig själv till bolaget. Vi skulle vilja behandla personuppgifter om dig för att få en bild av hur du och andra svenskar brukar tillbringa er lediga tid för att på så sätt kunna utveckla nya typer av fritidstjänster. De uppgifter vi avser att samla in och behandla är namn, ålder, adress, civilstånd, antal barn, barnens ålder, familjens disponibla inkomst efter skatt, förmögenhet, bostadsförhållanden, innehav av fritidsfastighet, innehav av bil och båt, samt uppgifter om hur du brukar tillbringa din fritid.

Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom företaget. Avidentifierade uppgifter, som inte går att härleda till en individ, kan dock komma att lämnas ut till externa mottagare såsom företag inom rese-, turist-, hotell och fritidsartikelbranschen.

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

MITT POSTNUMMER Varför ska jag ange mitt postnummer?

Jag samtycker till att Symposion behandlar personuppgifter om mig i enlighet med det ovanstående