Pressmeddelande: Japansk whisky slår rekord i Sverige

Allmaltsucce660

Pressmeddelande: Japansk whisky slår rekord i Sverige

Nikka All Malt är whiskyn som på allvar får svenskarna att upptäcka den japanska whiskyns kvaliteter. Internationella whiskyexperter har länge talat om det japanska whiskyundret och japansk whisky har under de senaste åren överglänst den skotska i ledande sprittävlingar runt om i världen.

nikkaam150Tidigare har den japanska whiskyn haft svårt att bli folklig, den har mest varit förbehållen konnässörerna. Samtidigt är Sverige på många sätt ett framstående whiskyland – inte någon annanstans är intresset och kunskapen om whisky lika utbrett. Därför är det inte förvånande att just Sverige blivit det första landet där japansk whisky slår igenom på bred front.

Svenska whiskykonsumenter har tagit den japanska whiskyn till sitt hjärta på ett sätt som saknar motstycke i spritvärlden. I bräschen går Nikka All Malt som redan ett efter ett par månader på Systembolaget är en av Sveriges bäst säljande maltwhiskysorter. Sedan lanseringen i december 2014 har försäljningen varit så stor att producenten periodvis inte kunnat leverera tillräckligt mycket. För att möta den stora efterfrågan har Systembolaget nu beslutat att Nikka All Malt fortsättningsvis ska säljas i alla butiker i Sverige.

soyama– Vi är hedrade av hur Sverige tar den japanska whiskyn till sitt hjärta. Den värme och glädje jag möts av vid mina besök saknar motstycke, säger Sayumi Oyama, Nikkas europeiska Brand Ambassador.

– Sverige har länge setts som ett föregångsland inom whiskyindustrin på grund av svenskarnas breda intresse och genuina kunskap, säger hon. Inget annat land kommer i närheten av Sverige vad det gäller antal whiskyklubbar och whiskymässor. För Nikka är Sverige en prioriterad marknad. Vi gläds åt framgångarna för Nikka All Malt och Nikka from the Barrel, men ser också en omättlig efterfrågan på Nikkas äldre och exklusivare buteljeringar.
 
 
För mer information, kontakta Valdemar Kuuttanen, vd för Symposion AB. 070-820 19 32 eller valdemar.kuuttanen@symposion.nu.

Nikka All Malt är nu tillgänglig på alla Systembolag.
Nr 427: Nikka All Malt, 70 cl, 40%, 349 kr

Nikka All Malt hos Systembolaget

 

 

Bolaget AB skulle vilja att du lämnar vissa uppgifter om dig själv till bolaget. Vi skulle vilja behandla personuppgifter om dig för att få en bild av hur du och andra svenskar brukar tillbringa er lediga tid för att på så sätt kunna utveckla nya typer av fritidstjänster. De uppgifter vi avser att samla in och behandla är namn, ålder, adress, civilstånd, antal barn, barnens ålder, familjens disponibla inkomst efter skatt, förmögenhet, bostadsförhållanden, innehav av fritidsfastighet, innehav av bil och båt, samt uppgifter om hur du brukar tillbringa din fritid.

Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom företaget. Avidentifierade uppgifter, som inte går att härleda till en individ, kan dock komma att lämnas ut till externa mottagare såsom företag inom rese-, turist-, hotell och fritidsartikelbranschen.

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

MITT POSTNUMMER Varför ska jag ange mitt postnummer?

Jag samtycker till att Symposion behandlar personuppgifter om mig i enlighet med det ovanstående