Smith’s Glenlivet 1948 – ett mäktigt avslut för Speyside Collection

Smith’s Glenlivet 1948 – ett mäktigt avslut för Speyside Collection

Glenlivet från 1948 låter smått otroligt. Vi pratar om en ytterst värdefull antikvitet av närmast museala mått, en relik från en svunnen whiskyera som fångats i en tidkapsel. Smith's Glenlivet 1948 är ett stycke whiskykonst, en ytterst värdefull skatt och om man så vill en pensionsförsäkring med mycket goda framtidsutsikter i dubbel bemärkelse.

Under andra världskriget stängdes nästan samtliga destillerier i Skottland. Vete och korn behövdes till bröd, torv till bränsle och inte minst behövdes kolgruve- och destilleriarbetare på andra håll. Destillerierna stängdes eller lades i malpåse, lagerhusen blev militära förråd och jäskaren fick, som på Highland Park, tjänstgöra som badinrättningar för soldaterna. Glenlivet var inget undantag, under kriget låg produktionen nere och i det svårt krigshärjade och delvis sönderbombade landet tog det tid för destillerierna att få upp ångan igen. Efterkrigswhisky från 1940-talet är därför extremt sällsynt – och värdefull.

Glenlivet är whiskyhistoriens viktigaste destilleri. Det var nämligen George Smith som blev den förste som skaffade kunglig licens att tillverka whisky. Smith och Glenlivet banade väg för en helt ny era med större destillerier, kontrollerad produktion och växande affärsmöjligheter. I slutet av 1800-talet hade Glenlivet skaffat sig ett sådant kvalitetsrykte att snart sagt vartenda destilleri i Speyside (även de som låg långt från floden Livet) började använda Glenlivet som ett tillnamn på sina buteljeringar. Familjen Smith behöll kontrollen över destilleriet ända till 1953 och knöt tidigt band med familjen Urquhart och Gordon & MacPhail. Att en whisky från Smith’s era nu finns tillgänglig på den öppna marknaden är sensationellt.

Smaknot:
Smith’s Glenlivet 1948 är en tidstypisk sherrybuteljering, intensivt påverkad av ett klassiskt spansk fat som utvecklat en mörk bärnstensfärgad whisky med massor av sublima smaker som kaffe, choklad, russin, fikon och en närmast otroligt vital ek.

G&M Speyside Collection 1940-tal: Säljstart 2017-05-12

glenlivet48__300h
Smith’s Glenlivet 1948 Rare Vintage 43% 70 cl G&M

Artnr: 82915-01
Pris SB: 53 010 kr
Destillerad: 11 februari 1948
Buteljerad: 26 juli 2010
Ålder: 62 år
Fat: First fill Sherry Butt, Cask 545
Totalt antal: 400 fl.
Antal till Sverige: 1 fl.

Produktblad
Beställ på Systembolaget

Några perspektiv

Tidslinje

I serien ingår även:

Speyside Collection 50-tal →
Speyside Collection 60-tal →
Speyside Collection 70-tal →
Speyside Collection Yngre Buteljeringar →

Bolaget AB skulle vilja att du lämnar vissa uppgifter om dig själv till bolaget. Vi skulle vilja behandla personuppgifter om dig för att få en bild av hur du och andra svenskar brukar tillbringa er lediga tid för att på så sätt kunna utveckla nya typer av fritidstjänster. De uppgifter vi avser att samla in och behandla är namn, ålder, adress, civilstånd, antal barn, barnens ålder, familjens disponibla inkomst efter skatt, förmögenhet, bostadsförhållanden, innehav av fritidsfastighet, innehav av bil och båt, samt uppgifter om hur du brukar tillbringa din fritid.

Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom företaget. Avidentifierade uppgifter, som inte går att härleda till en individ, kan dock komma att lämnas ut till externa mottagare såsom företag inom rese-, turist-, hotell och fritidsartikelbranschen.

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

MITT POSTNUMMER Varför ska jag ange mitt postnummer?

Jag samtycker till att Symposion behandlar personuppgifter om mig i enlighet med det ovanstående