Boka provning

Vilken är skillnaden mellan en maltwhisky och en blended whisky? Har glaset någon betydelse? - Vi reder ut begreppen och tar dig med på en oförglömlig resa i whiskyns värld!

provningar
När man dricker whisky finns det så oerhört många aspekter att titta på. Vid en whiskyprovning anordnad av oss på Symposion får du inte bara smaka några av de finaste whiskysorterna, utan också lära dig hur man bör närma sig en whisky, hur olika whiskysorter skall se ut, vad utseendet säger om innehållet och att doften från en whiskysort säger nästan allt om dess kvalitet.

Våra provningsledare är certifierade och har genomgått ett gediget utbildningsprogram. Detta borgar för att du får en kvalitetssäkrad upplevelse – våra provningledare vet vad de pratar om. Dessutom är de fantastiskt trevliga också!

Om du vill boka en provning så kontakta oss så kan vi tillsammans diskutera din provning.

Läs mer om våra provningskoncept, ladda ner vår broschyr.


 

Bolaget AB skulle vilja att du lämnar vissa uppgifter om dig själv till bolaget. Vi skulle vilja behandla personuppgifter om dig för att få en bild av hur du och andra svenskar brukar tillbringa er lediga tid för att på så sätt kunna utveckla nya typer av fritidstjänster. De uppgifter vi avser att samla in och behandla är namn, ålder, adress, civilstånd, antal barn, barnens ålder, familjens disponibla inkomst efter skatt, förmögenhet, bostadsförhållanden, innehav av fritidsfastighet, innehav av bil och båt, samt uppgifter om hur du brukar tillbringa din fritid.

Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom företaget. Avidentifierade uppgifter, som inte går att härleda till en individ, kan dock komma att lämnas ut till externa mottagare såsom företag inom rese-, turist-, hotell och fritidsartikelbranschen.

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

MITT POSTNUMMER Varför ska jag ange mitt postnummer?

Jag samtycker till att Symposion behandlar personuppgifter om mig i enlighet med det ovanstående