Cider

Ska man följa cider tillbaka i tiden förirrar den sig långt bort i antiken. Mycket tidigt drack greker och romare en dryck som kallades sikera och hebréerna hade sin shekar som var ungefär samma sak. Vi vet att man i länderna runt Medelhavet experimenterade med cidertillverkning för mer än 2 000 år sedan. Man mosade helt enkelt äppel och lät saften självjäsa.

Drycken blev populär i de latinska länderna och fick också ett starkt fäste i England. Cidern har behållit sin popularitet genom århundradena och det är också i dessa länder som de förnämsta sorterna alltjämt produceras. Periodvis har cidern tillskrivits de mest undergörande läkekrafter och har använts som medicin mot allt från pest till kolera. Inte minst sades den franska cidern från Normandie, som blev en vardagsdryck under 14- och 1500-talen, ha varit särskilt helande. Idag tillverkas cider av varierad kvalitet över i stort sett hela världen, men det är i Frankrike och Normandie som de mest berömda märkena återfinns. Den söta cider som blivit en populär måltidsdryck på våra breddgrader har mer gemensamt med läsk än cider. Det är istället den halvsöta och torra cidern som är den smakfulla, genuina, äkta, kvalitetsdrycken.

Cider tillverkas idag i stora industriella processer. Det ursprungliga hantverket, som främst lever kvar i Normandie, är i regel mycket småskaligt. De äpplen som i huvudsak används till cider är ofta små, syrliga och bittra och har ett högt innehåll av tanniner och garvsyra, men även sötare äppel kommer till användning i viss utsträckning. Det förekommer undantagsvis att en cider tillverkas på en enda äppelsort, en så kallad ”single variety”. Vid tillverkningen är skal och kärnhus viktiga eftersom en stor del av smakämnena sitter i dessa delar, inte minst viktig är äppelkärnorna som innehåller en olja som ger cidern en behaglig bitterljuv smak. Hur cidern slutligen smakar beror på många faktorer; växtförhållanden, klimatet, väder, solvinkeln, trädens beskärning, grenverket och mikroklimatet i äppellundarna, som kan variera stort inom bara några trädrader.

Normandie anses ha världens bästa klimat för cidertillverkning. Lerjordarna och det tempererade kustklimatet är idealiskt. Vindarna från Nordatlanten och Engelska kanalen, samt värmen från Golfströmmen skapar milda vintrar och en varm luftfuktighet som är mycket gynnsam för äppelodling.

Bolaget AB skulle vilja att du lämnar vissa uppgifter om dig själv till bolaget. Vi skulle vilja behandla personuppgifter om dig för att få en bild av hur du och andra svenskar brukar tillbringa er lediga tid för att på så sätt kunna utveckla nya typer av fritidstjänster. De uppgifter vi avser att samla in och behandla är namn, ålder, adress, civilstånd, antal barn, barnens ålder, familjens disponibla inkomst efter skatt, förmögenhet, bostadsförhållanden, innehav av fritidsfastighet, innehav av bil och båt, samt uppgifter om hur du brukar tillbringa din fritid.

Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom företaget. Avidentifierade uppgifter, som inte går att härleda till en individ, kan dock komma att lämnas ut till externa mottagare såsom företag inom rese-, turist-, hotell och fritidsartikelbranschen.

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

MITT POSTNUMMER Varför ska jag ange mitt postnummer?

Jag samtycker till att Symposion behandlar personuppgifter om mig i enlighet med det ovanstående