Gin

Gin har till skillnad från de flesta spritsorter en födelseplats. Det var apotekaren och läkaren Franciscus Sylvius i den holländska staden Leyden som på 1550-talet blötte enbär i vin på jakt efter en urindrivande medicin. Så småningom började han istället destillera mäsk blandat med enbär. Spriten använde han som läkemedel mot gikt, njurproblem och gallsten. I Holland kallades destillatet genever och blev snart mycket populärt eftersom det var billigt att framställa och inte behövde lagras.

Mot slutet av 1600-talet ingick England och Holland en koalition i kriget mot Ludvig XIV:s Frankrike. Som en följd av detta blev det förbjudet att importera eau du vie och franska viner till England. De tomma glasen kom istället att fyllas med holländsk genever och portugisiskt portvin. Genevern, eller gin som drycken kallades, blev en succé i England och så småningom började man tillverka sin egen variant. Flera destillerier startades, en av pionjärerna var Alexander Gordon. Sedan dess har gin alltid varit starkt förknippat med England och engelsmän.

Länge ansågs gin vara den supande underklassens sprit, men mot slutet av 1800-talet växlade modet och brittiska officerare förde in drycken i de fina salongerna. Det var också nu som sjöfararnationen skapade sina berömda blandningar Gin och Tonic, Pink Gin och Gimlet, alla var för sig lämpade att ha med ombord i händelse av malaria, skörbjugg, magbesvär och andra åkommor som drabbade sjömännen..

Framställning

Grundråvaran är ren kolonndestillerad 96-procentig sädessprit som smaksätts med ett stort antal kryddor där enbär är dominant. Några producenter låter kryddorna dra i spriten upp till ett dygn. Efter filtrering destilleras blandningen i en enkelpanna. Andra producenter tillsätter kryddorna en kort tid före destilleringen och låter dem följa med under processen. Det finns också producenter, Hendrick’s till exempel, som låter kryddorna hänga i korgar inuti destillationspannorna. Enklare gin kan också framställas med ren essenstillsats. Varje producent har sina egna hemliga recept på kryddningen, enbär och koriander förekommer nästan alltid, men andra tillsatser som citronskal, muskotnöt och angelikarot är också vanliga.

Genever

Genever är föregångaren till våra dagars gin. Den stora skillnaden är att genever lagras på fat tillverkade av granvirke. Efter lagringen smaksätts spriten med enbär eller enbärsolja och andra kryddor. Därefter destilleras den ytterligare en gång.

Bolaget AB skulle vilja att du lämnar vissa uppgifter om dig själv till bolaget. Vi skulle vilja behandla personuppgifter om dig för att få en bild av hur du och andra svenskar brukar tillbringa er lediga tid för att på så sätt kunna utveckla nya typer av fritidstjänster. De uppgifter vi avser att samla in och behandla är namn, ålder, adress, civilstånd, antal barn, barnens ålder, familjens disponibla inkomst efter skatt, förmögenhet, bostadsförhållanden, innehav av fritidsfastighet, innehav av bil och båt, samt uppgifter om hur du brukar tillbringa din fritid.

Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom företaget. Avidentifierade uppgifter, som inte går att härleda till en individ, kan dock komma att lämnas ut till externa mottagare såsom företag inom rese-, turist-, hotell och fritidsartikelbranschen.

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

MITT POSTNUMMER Varför ska jag ange mitt postnummer?

Jag samtycker till att Symposion behandlar personuppgifter om mig i enlighet med det ovanstående