Punsch

Punsch är kanske den svenskaste av drycker, lika pursvensk som kåldolmar och julgranen. Ursprungligen är punschen en likör smaksatt med arrak som kom till oss från Java efter ostindiska kompaniets första konvoj 1733.

Men punschen har blivit svensk. Idag dricks egentligen inte punsch i större omfattning i några andra länder än Sverige och Finland. Ordet Punsch kommer troligen från de träfat, puncheons, som arraken fraktades i, eller från det hindiska ordet för fem pantj som anspelar på det antalet ingredienser som punschen ursrpungligen hade; arrak, socker, citron, vatten och te. Arrak i sig är ett arabiskt ord som betyder svett från palm, med modern terminologi bättre beskrivet som palmsav.

Den destillerade och ekfatslagrade arraken blev snabbt en succé i Sverige. Varm punsch blev den stora innedrycken från mitten av 1700- fram till 1930-talet. Vid 1900-talets början dracks det mer än 5 miljoner liter punsch per år. Alltså cirka en liter per invånare.  Detta trots att punsch framförallt var en herrdryck och sällsynt på bordet hos den arbetande befolkningen. I sällskapslivet och i studentkretsar beräknas konsumtionen snarare ha varit 25 liter per person och år.

Punsch har en alkoholhalt kring 25 % och innehåller ungefär 30 % socker.

Bolaget AB skulle vilja att du lämnar vissa uppgifter om dig själv till bolaget. Vi skulle vilja behandla personuppgifter om dig för att få en bild av hur du och andra svenskar brukar tillbringa er lediga tid för att på så sätt kunna utveckla nya typer av fritidstjänster. De uppgifter vi avser att samla in och behandla är namn, ålder, adress, civilstånd, antal barn, barnens ålder, familjens disponibla inkomst efter skatt, förmögenhet, bostadsförhållanden, innehav av fritidsfastighet, innehav av bil och båt, samt uppgifter om hur du brukar tillbringa din fritid.

Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom företaget. Avidentifierade uppgifter, som inte går att härleda till en individ, kan dock komma att lämnas ut till externa mottagare såsom företag inom rese-, turist-, hotell och fritidsartikelbranschen.

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

MITT POSTNUMMER Varför ska jag ange mitt postnummer?

Jag samtycker till att Symposion behandlar personuppgifter om mig i enlighet med det ovanstående