A.E. Dor

A.E. Dor grundades 1858 av Amédée Edouard Dor. Han var vinhandlare som tidigt specialiserade sig på att köpa upp mycket gammal konjak. Han var också en av få som insåg vilka konsekvenser vinlusen skulle få. Snabbt försåg han sig med stora mängder sprit från de bästa producenterna och när Frankrikes vingårdar kort därpå utraderades en efter en var han välförsedd och kunde fortsätta leverera sin cognac utan problem.

Inget annat cognacshus har så stora lager av gammal cognac och inget annat cognacshus kan erbjuda så mycket årgångscognac. I lagret i den lilla staden Jarnac finns världens mest exklusiva cognac. Källaren kallas Paradiset och där står rader med förseglade glasdamejanner med årgångscognac. Den äldsta är från 1805, samma år som Napoleon besegrades vid slaget vid Trafalgar. I källaren finns också cocnac från 1840, samma år som Emile Zola föddes, 100-årsminnet av franska revolutionen 1889 och första världskrigets utbrott 1914 är andra årgångar i källaren. Inte någon annanstans i världen finns en motsvarighet till A.E. Dors lager. I flera av de rara årgångsdamejeannerna har alkoholhalten avdunstat till en nivå under de lagstadgade 40 procenten, men som enda cognacshus i världen har A.E Dor tillstånd att sälja denna trots det faktum at alkoholhalten ibland blivit så låg som 30 procent. Inget annat cognacshus är heller lika framsynt, man har till exempel lagt undan ett lager av 1989 års cognac som ska börja säljas när 300-årsminnet av franska revolutionen firas 2089.

De allra äldsta cognacen säljs endast på auktioner där förmögna samlare betalar fantasibelopp. Det är uteslutande eftertraktade rariteter och vid flera internationella bedömningar har Dors cognac tilldelats toppoäng. Även om A.E Dor blivit mest känd för sin årgångscognac så har de också ett stort utbud av cognac i kvalitetsklasser som VSOP, Napoleon, X.O med flera. Husstilen är en avrundad och mjuk cognac med söta och blommiga inslag.

Bolaget AB skulle vilja att du lämnar vissa uppgifter om dig själv till bolaget. Vi skulle vilja behandla personuppgifter om dig för att få en bild av hur du och andra svenskar brukar tillbringa er lediga tid för att på så sätt kunna utveckla nya typer av fritidstjänster. De uppgifter vi avser att samla in och behandla är namn, ålder, adress, civilstånd, antal barn, barnens ålder, familjens disponibla inkomst efter skatt, förmögenhet, bostadsförhållanden, innehav av fritidsfastighet, innehav av bil och båt, samt uppgifter om hur du brukar tillbringa din fritid.

Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom företaget. Avidentifierade uppgifter, som inte går att härleda till en individ, kan dock komma att lämnas ut till externa mottagare såsom företag inom rese-, turist-, hotell och fritidsartikelbranschen.

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

MITT POSTNUMMER Varför ska jag ange mitt postnummer?

Jag samtycker till att Symposion behandlar personuppgifter om mig i enlighet med det ovanstående