Miyagikyo Distillery

Miyagikyo är det största av Nikkas destillerier. Det byggdes 1969 och används i dag både för att producera maltwhisky och grainwhisky. Bland annat tillverkar man whisky i en unik Coffeypanna, som ger en mycket fruktig och elegant smak.

Miyagikyo byggdes under ledning av Masataka Taketsuru, den japanska whiskyns fader. Efter flera års letande valde han en plats där två floder möts utanför staden Sendai i Japan. Skälet till lokaliseringen var dels den rikliga tillgången på kristallklart, kallt vatten från de omgivande bergen, men också den höga luftfuktigheten. Masataka Taketsuru ville lagra sin whisky där avdunstningen ur faten var så minimal som möjligt. Den platsen trodde han sig ha funnit just här där han uppförde destilleriet Sendai. I dag finns inte mindre än 24 stora lagerhus vid anläggningen och för att minimera avdunstningen ytterligare staplas faten i enbart två våningar.

Miyagikyo, som destilleriet döptes om till 2001 när nya ägare tog kontrollen
över Nikka, har alltid levt lite i skuggan av sitt systerdestilleri Yoichi och på den internationella marknaden har dess singelmaltbuteljeringar varit ganska sällsynta. Idag har Nikka börjat ägna mer fokus åt sitt största destilleri. Resultatet har inte låtit vänta på sig. 2009 gjorde Miyagikyo rent hus med all japansk whisky i ”World Whisky Awards” och deras standardbuteljering utsågs till den bästa unga whiskyn alla kategorier. Mycket omtalade har också Coffey Grain och Coffey Malt blivit. Whisky destillerad i Coffeypanna är Miyagikyo helt ensam om på marknaden.

Bolaget AB skulle vilja att du lämnar vissa uppgifter om dig själv till bolaget. Vi skulle vilja behandla personuppgifter om dig för att få en bild av hur du och andra svenskar brukar tillbringa er lediga tid för att på så sätt kunna utveckla nya typer av fritidstjänster. De uppgifter vi avser att samla in och behandla är namn, ålder, adress, civilstånd, antal barn, barnens ålder, familjens disponibla inkomst efter skatt, förmögenhet, bostadsförhållanden, innehav av fritidsfastighet, innehav av bil och båt, samt uppgifter om hur du brukar tillbringa din fritid.

Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom företaget. Avidentifierade uppgifter, som inte går att härleda till en individ, kan dock komma att lämnas ut till externa mottagare såsom företag inom rese-, turist-, hotell och fritidsartikelbranschen.

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

MITT POSTNUMMER Varför ska jag ange mitt postnummer?

Jag samtycker till att Symposion behandlar personuppgifter om mig i enlighet med det ovanstående