Silver Seal

Silver Seal är en efterföljare till den legendariska italienska buteljeraren Sestante som för tjugotalet år sedan buteljerade en rad numera närmast sägenomsusade fat. Företaget bakom varumärket upphörde med verksamheten i början av 90-talet, men återupptog buteljeringarna 1999 – denna gång under namnet ”Silver Seal” med initialerna ”SS” i en sköld över en tistel i sin logga. Whiskyn de nu buteljerade hade de köpt från den betydande skotska buteljeraren Douglas Laing. Europas whiskyentusiaster har hyllat Silver Seals prestigebuteljeringar i åratal, och betygen från Malt Maniacs och andra smakdomare har varit enastående.

Bolaget AB skulle vilja att du lämnar vissa uppgifter om dig själv till bolaget. Vi skulle vilja behandla personuppgifter om dig för att få en bild av hur du och andra svenskar brukar tillbringa er lediga tid för att på så sätt kunna utveckla nya typer av fritidstjänster. De uppgifter vi avser att samla in och behandla är namn, ålder, adress, civilstånd, antal barn, barnens ålder, familjens disponibla inkomst efter skatt, förmögenhet, bostadsförhållanden, innehav av fritidsfastighet, innehav av bil och båt, samt uppgifter om hur du brukar tillbringa din fritid.

Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom företaget. Avidentifierade uppgifter, som inte går att härleda till en individ, kan dock komma att lämnas ut till externa mottagare såsom företag inom rese-, turist-, hotell och fritidsartikelbranschen.

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

MITT POSTNUMMER Varför ska jag ange mitt postnummer?

Jag samtycker till att Symposion behandlar personuppgifter om mig i enlighet med det ovanstående