Vintage Malt

The Ileach, som många upplever som världens rökigaste whisky har skapats just med tanke på den svenska marknaden. Sverige brukar beskrivas som världens mest intresserade whiskymarknad, inte någon annanstans säljs lika stor andel kvalitetswhisky och mest omtyckta är de rökiga sorterna från den sydligaste av de hebridiska öarna Isle of Islay.

The Ileach är enligt många whiskykonnässörer ett av de bästa exemplen som finns på de svenska Systembolagshyllorna när det gäller rökig sherrylagrad whisky. Några går betydligt längre än så och utnämner The Ileach till en av världens bästa whiskysorter, exempelvis Jim Murray, som utsett den till ”runner up” och topprankat den. Hemligheten, bakom ”mannen från Islay” som The Ileach betyder på gaeliska, är kombinationen av den kraftfulla rökigheten och en osedvanlig mjuk och fruktig smakvärld. The Ileach är delvis lagrad på sherryfat. Rök och sherry anses av många vara den ultimata smakupplevelsen. Det är dessutom den mest traditionella och om man så vill den mest genuina whiskysmaken.

När man närmar sig en Ileach riskerar man att åka på en riktig uppercut. En rökigare och torvigare whisky är svår att tänka sig, men när rökridån skingras och man kvicknar till efter den första snytingen kommer en överraskande mjuk smekning och man sveps med in i en hel kryddbod med finstämda smaker. Det är denna kombination som gör The Ileach till en så svårslagen upplevelse.

The Ileach är alltså något så unik som en whisky som har anpassats efter den svenska smaken. Men vilket destilleri som ligger bakom är en väl förborgad hemlighet. Skälet till hemlighetsmakeriet är att destilleriet själva tycker att The Ileach, som görs av The Vintage Malt Whisky Company, är så bra att de inte vill låta den konkurrera med sitt eget varumärke.

Bolaget AB skulle vilja att du lämnar vissa uppgifter om dig själv till bolaget. Vi skulle vilja behandla personuppgifter om dig för att få en bild av hur du och andra svenskar brukar tillbringa er lediga tid för att på så sätt kunna utveckla nya typer av fritidstjänster. De uppgifter vi avser att samla in och behandla är namn, ålder, adress, civilstånd, antal barn, barnens ålder, familjens disponibla inkomst efter skatt, förmögenhet, bostadsförhållanden, innehav av fritidsfastighet, innehav av bil och båt, samt uppgifter om hur du brukar tillbringa din fritid.

Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom företaget. Avidentifierade uppgifter, som inte går att härleda till en individ, kan dock komma att lämnas ut till externa mottagare såsom företag inom rese-, turist-, hotell och fritidsartikelbranschen.

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

MITT POSTNUMMER Varför ska jag ange mitt postnummer?

Jag samtycker till att Symposion behandlar personuppgifter om mig i enlighet med det ovanstående