Villkor för Symposions medlemsklubb Magical Mystery Malt Club

Medlemskap i Symposions medlemsklubb Magical Mystery Malt Club (härefter ”MMMC”) är ett avtal mellan Symposion AB, org. nr. 556617–4768 (härefter ”Symposion”) och dig personligen (härefter ”Medlem”).

MEDLEMSKAP/ALLMÄNNA REGLER
1.1. Vid upprättande av ett medlemskonto i MMMC medger medlem att information om alkoholhaltiga drycker kommer att erhållas.

1.2. Medlemskapet är personligt och beviljas endast till personer som fyllt 25 år för att möta restriktioner angivna i Alkohollag (2010:1622) rörande marknadsföring av alkohol. Medlem intygar genom godkännande av dessa medlemsvillkor att han/hon är över 25 år. Företag och andra juridiska personer kan inte vara medlemmar.

1.3. Medlemskapet gäller under ett kalenderår och förlängs med ett kalenderår i taget efter inbetald medlemsavgift beslutad av Symposion.

1.4. Symposion förbehåller sig rätten att, utan förvarning, göra ändringar av innehållet (t ex medlemsregler, medlemsförmåner, etc.) i MMMC under medlemsperioden. Symposion informerar om sådana ändringar via minst en informationskanal; webbsidan, e-post, SMS eller vanlig post.

1.5. Medlemmen kan när som helst avsluta sitt medlemskap genom skriftlig begäran per e-post till Symposion på [email protected].

1.6. En uppsägning träder i kraft så fort Symposion har administrerat uppsägningen.

INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER
2.1. Symposion är personuppgiftsansvarig.

2.2. För att ta del av information och förmåner i medlemsklubben måste du skapa ett medlemskonto. När du anmäler ditt medlemskap kommer viss information att efterfrågas, inklusive din e-postadress. Information som insamlas via www.symposionhot.com kan komma att kombineras med information som erhållits från andra företag.

2.3. Medlem är ansvarig att informera Symposion vid adressändring.

2.4. De personuppgifter som medlemmen anger i samband med sin medlemsanmälan, i framtiden eller som på annat vis kommer Symposion tillhanda inom ramen för medlemskapet i MMMC, kommer att behandlas av Symposion eller dess rättsefterträdare i syfte att administrera medlemskapet.

2.5. Genom anmälan till medlemskap eller användning av medlemsförmån, godkänner medlemmen till nedan nämnda behandling av personuppgifter samt till att mottaga medlemsinformation och marknadsföringsmaterial per post, e-post eller SMS, förutsatt att medlemmen vid anmälan eller senare uppgivit sin adress, e-postadress eller mobiltelefonnummer till Symposion.

2.6. Medlemmen godkänner till att Symposion, dess partners och underleverantörer behandlar medlemmens personuppgifter för de ändamål som framgår av medlemsvillkoren och nedan:

  • administrera MMMC,
  • uppdatera personuppgifter,
  • tillhandahålla och utveckla Symposions eller partners tjänster och produkter,
  • förbättra kvaliteten på dryckesupplevelsen och digitala tjänster,
  • individualisera kommunikationen,
  • marknadsföring och direkt marknadsföring från Symposions,
  • analysverktyg,
  • överföra kontaktuppgifter till partners.

2.7. För ovanstående ändamål kan Symposion komma att använda och samla in personuppgifter enligt nedan:

uppgifter som medlemmen lämnat vid registrering, vid användning av MMMC eller vid köp av tjänster eller produkter från Symposion,

personuppgifter kan komma att uppdateras och kompletteras med uppgifter från offentliga och privata register,

2.8. Medlemmen har rätt att efter skriftlig begäran till Symposion, få information om vilka personuppgifter om medlemmen som Symposion behandlar.

2.9. Medlemmen har rätt att begära att uppgifter rättas eller utplånas. Detta ska ske skriftligen till Symposion på [email protected].

2.10. Kontoinformation gällande medlemskapet lämnas endast ut till medlem, eller till den person som kan uppvisa en skriftlig fullmakt som är undertecknad av medlemmen.

2.11. Medlemmen kan när som helst återkalla sitt godkännande till direkt marknadsföring genom att kontakta Symposion varpå Symposion upphör med sådan marknadsföring.

SKYDD AV DINA PERSONUPPGIFTER
3.1. MMMC är inriktad på att skydda dina personuppgifter. Vi använder omfattande säkerhet och processer för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, användning eller utlämning. Vi lagrar till exempel vi dina personuppgifter på säkrade datorservrar, som befinner sig i kontrollerade miljöer.

3.2. För åtkomst till ditt konto på MMMC krävs ett lösenord som är personligt. Du ansvarar för hemlighållande av ditt lösenord. Lämna inte ut information om ditt lösenord till någon annan person. Om du delar dator med någon bör du alltid logga ut för att skydda din information.

MISSBRUK AV MEDLEMSKAP
4.1. Vid missbruk av medlemskapet har Symposion rätt att avsluta detta omedelbart. En misskötsel kan till exempel vara att bete sig respektlöst eller omedgörligt gentemot andra medlemmar eller Symposion och dess partners, köpa, eller försöka att köpa, större tilldelning än tillåtet av allokerade produkter, sprida eller på annat sätt offentliggöra dolda artikelnummer, begå kriminella handlingar eller handlingar som anses omoraliska eller oetiska, eller som bryter mot här angivna bestämmelser och villkor.

4.2. Vid eventuell tvist om hela eller delar av innehållet i dessa villkor gäller svensk lag och avgörande sker i svensk domstol. Symposion är inte ansvarigt för händelser som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout, pandemi eller annan liknande omständighet.

4.4. Symposion förbehåller sig rätten att avveckla MMMC med sex (6) månaders varsel till medlemmarna. Ett sådant varsel kan förmedlas via e-post eller publiceras på Symposions hemsida. Symposion ansvarar inte för den förlust som en sådan avveckling eventuellt kan innebära för den enskilde medlemmen.

ÄNDRING AV POLICY
5.1. Symposion uppdaterar emellanåt denna sekretesspolicy. När detta görs, kommer datumet under rubriken att justeras. Om det sker väsentliga förändringar i denna sekretesspolicy kommer Symposion att informera om sådana ändringar via minst en informationskanal; hemsidan, e-post, SMS eller vanlig post. Vi uppmanar dig att regelbundet läsa igenom denna sekretesspolicy för att hålla dig informerad om hur MMMC hjälper till att skydda din information.

Speyside

Speyside är en whiskyregion i skotska högländerna i närheten av ett flertal floder, bland annat Spey.

Speyside har den största koncentrationen av whiskydestillerier i Skottland, ungefär hälften (ca 50) av destillerierna som tillverkar single malt whisky ligger här. Normalt har whisky från Highlands och Speyside ganska stor skillnad i smak. Whiskyn från Speyside är oftast lätt, elegant och utan större rökighet. Många av Skottlands mest kända whiskymärken kommer från Speyside, till exempel Glenfiddich, The Glenlivet, Glenfarclas och Macallan. Prefixet glen- förekommer ofta i Speyside och betyder dalgång.

I området finns bland annat floderna Findhorn, Lossie, Livet, Avon, Spey, Bogie och Deveron. Bland destillerier är namn med ”Glenlivet” populära och åtskilliga bindestrecks-Glenlivet finns, varav huvuddelen inte ligger vid floden Livet.

Välkommen!

Denna webbplats innehåller information om alkoholhaltliga drycker och riktar sig till dig som fyllt 25 år.